Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Area Online Ticaret ve Dijital Pazarlama Hizmetleri – Reyhan Ergül ürünlerini (bundan sonra “Area Online” olarak belirtilecektir.) Pazaryeri olarak bilinen web siteleri veya mobil uygulamaları vasıtasıyla tüketicilere ulaştırılmaktadır.

Pazaryeri olarak bilinen web sitelerinden veya mobil uygulamasından işlem yapan müşterilerin verdikleri kişisel veriler, müşterilerin açık rızaları ile ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde Pazaryeri siteleri tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmiş olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

 

1) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YASAL DAYANAĞI:

Kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 66698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da

kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

2) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDEN SORUMLU KİŞİ:

Pazaryeri olarak bilinen web siteleri ile yayında olan işleticiler, servis sağlayıcısı, verileri işleyeni ve son tüketiciden tahsilat yaparak ürünü ulaştıran şirkettir. Area Online kişisel bilgilerinizi derleme, işleme, kullanma ve/veya saklama hususunda sorumludur.

 

3) HANGİ VERİLERİN İŞLENDİĞİ:

Web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin açık rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Area Online tarafından işlenmektedir. Tüm faaliyetlerimiz bağlayıcı etik prensiplere dayanmakta olup, internet sitemizdeki ve mobil uygulamalarımızdaki ziyaretçilerimizin gizliliği için iyi düzeyde bir koruma sağlama ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. Web sitesine veya mobil uygulamamıza üye olurken veya alışveriş yaparken kullandığınız kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılmamakta veya başka kurum ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel bilgilerinizi, siparişlerinizin yerine getirilmesi, bireysel müşteri girişi için kayıt işlemi, haber e-bültenimiz ile iletişim ve hizmet taleplerinizin işleme alınması amaçları için kullanmaktayız. Bu nedenle, bilgileri alma ve saklama şeklimiz internet sitemizin ve ilgili servislerimizin veri sahiplerince nasıl kullanıldığına bağlıdır. İnternet sitemize kayıt olmak için yapmanız gerekenler: E-posta adresinizi, telefon numaranızı, şifrenizi ve doğum tarihinizi girmektir. (Doğum tarihinizi, 18 yaşından küçük çocukların kayıt olmasını önlemek amacıyla almaktayız.)

3.1) Otomatik Araçlarla Alınan Veriler

Kullanıcı dostu, etkili ve güvenli olmaları açısından internet sitemizde ve mobil uygulamalarımızda farklı teknolojiler kullanılabilir. Bu tip teknolojiler, verilerin tarafımızca veya üçüncü taraflarca bizi temsilen otomatik olarak toplanmasına neden olabilir. Bu veriler, her zaman kullanıcı hakkındaki kişisel bilgileri içermez. Bu tip teknolojilere örnek olarak çerezler, yerel paylaşımlı nesneler ve web analizleri gösterilebilir.

a) Tıklama dizi verileri:

www.trescol.com web sitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz, tarayıcınızdan sunucumuza aktarılan verinizin tarafımızca veya üçüncü taraflarca bizi temsilen otomatik olarak alınması ve saklanmasıyla sonuçlanır. Bu veri, hususi olarak

aşağıdakileri içerebilir:

 • Ziyaretçinin IP adresi

 • Ziyaret tarihi ve zamanı

 • Yönlendirme URL'si (ziyaretçinin geldiği site)

 • İnternet sitemizde ziyaret edilen sayfalar

 • Kullanılan tarayıcı hakkında bilgi (tarayıcı tipi ve versiyonu, işletme sistemi vs.)Bu veriler kişi ile ilişkilendirilerek saklanmaz. Aynı zamanda bu veriler başka veri kaynakları ile birleştirilmez. IP adresiniz ziyaretinizin ardından hemen silinir.

b) Çerezler:

Area Online’a ait olan www.trescol.com web sitesi ve mobil uygulaması çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.www.trescol.com web sitesi ve mobil uygulaması ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.www.trescol.com web sitesi ve mobil uygulaması çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak, satın alma sürecinde kullanıcı sahibinin kimliğinitespit etmek ve alışveriş sepetindeki ürünleri saklamak amacıyla depolar.Kullandığımız çerezler genelde “oturum çerezleri” (session cookies) ve ''kalıcı çerezler'' (persistent cookies) olarak anılır. Oturum çerezleri, www.trescol.com sitesine gerçekleştirilen ziyaretin sonunda otomatik olarak silinir. Ağ tarayıcınız fabrika ayarı olarak çerezlerin kullanımını etkin kılar, fakat bu özellik devre dışı bırakılabilir.Ancak bu durum, bazı servislerin mevcut olmaması durumuyla sonuçlanır. Ağ tarayıcısıyla kullanımdan sonra çerezleri manuel olarak silmeniz de mümkündür. Kalıcı çerezler siz silinceye veya süreleri doluncaya (bu şekilde çerezlerin cihazınızda ne kadar kalacağı, çerezlerin ''kullanım ömürlerine'' bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar.

c) Yerel Paylaşımlı Nesneler:

Yerel paylaşımlı nesneler, çerezlerin özel bir formudur. Normal çerezlerin aksine, bunlar ağ tarayıcısı tarafından oluşturulup kaydedilmez, ancak Adobe Flash eklentisi ile yürütülürler. Bunlar, normal çerezlerden daha fazla bilgi içerebilir; aynı zamanda silinemez ve tarayıcı ile etkisiz hale getirilemezler. Bu nesneler yalnızca Adobe Flash Player internet sitesi gibi araçlar kullanılarak etkisiz hale getirilebilir. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgiyi bu internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz (help.adobe.com)

d) Web işaretçileri ve takip bağlantılar

Web işaretçileri (pixel kodu ve clean GIF olarak da bilinir) kullanıcıda görünmeyen çizimlere sahiptir. Takip bağlantıları ve/veya benzer teknolojiler birkaç programlama kodu satırından oluşmakta olup internet sitemize veya mobil uygulamalarımıza yerleştirilebilir. Bunlar, çerezlerle bağlantılı olarak başlıca istatiksel analiz amaçları doğrultusunda kullanılır. Bu teknoloji, internet sitelerindeki trafikleri izlemede kullanılabilir. Ek olarak; e-posta alınıp alınmadığı, postanın açılıp açılmadığı ve cevap verilip verilmediği görülebilir.

e) Web analizleri:

Web analizi, ziyaretçilerin internet sitesine ve mobil uygulamalara karşı olan davranışlarını toplama ve belirlemede kullanılan bir terimdir. İnternet sitesinin veya mobil uygulamanın belirli bölümlerine olan ziyaret sıklığını belirlemek veya ziyaretçilerimizin en çok hangi bilgiye ve servise ilgili olduklarını bulmak için kullanılır. Bu amaçlar doğrultusunda, tıklama dizisi verilerinden ve yukarıda sıralanan diğer tekniklerden yararlanıyoruz. Web analizleri, Google Analytics ve/veya diğer seçili taraflarca yürütülür. Web analizlerinin işlemlenmesi hakkında daha fazla bilgiye Google Analytics makalesi ile ulaşabilirsiniz. (analytics.google.com)

3.2) Sizin tarafınızdan sağlanan veriler

Otomatik araçlar ile toplanan verilerin yanı sıra, bize sunduğunuz verileri de işliyoruz. Aşağıdakileri kapsamakla birlikte ve bunlarla sınırlı olmamak üzere:

 • İletişim bilgilerinizi (adınız ve soyadınız dahil), fatura ve teslimat adresinizi, doğum tarihinizi, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı almaktayız. (e-posta adresiniz ve telefon numaranız siparişiniz hakkında sizinle iletişime geçebilmemiz için gerekmektedir.)

 • Siparişinizi işleyebilmek için; sipariş ettiğiniz ürünler hakkında bilgi, fatura ve teslimat adresi, banka ve/veya kredi kartı bilgileri gibi diğer bilgiler gerekmektedir.

Tarafınızca, tercihlerinizi ve ilgi alanlarınızı içeren bir çevrimiçi profil oluşturmanız durumunda buraya kaydedilen bilgileriniz (daha detaylı bilgi için lütfen profillerle ilgili aşağıdaki kısma bakınız);

Müşteri hizmetleriyle kurduğunuz iletişim sırasında, bildirmiş olduğunuz veriler-bilgiler sizin tarafınızdan sağlanan veriler olarak kabul edilmektedir. Bu verileri-bilgileri, Gizlilik Bildiriminde tanımladığımız amaçlar doğrultusunda kullanıyoruz. Kişisel verilerinizi her zaman düzeltilebilir veya daha fazla işlemeye itiraz edebilirsiniz.

 

4) TOPLANAN VERİLER NASIL VE HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Area Online Veri Sahibine ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için kullanacaktır. Kişisel verileriniz özellikle şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak,

 • Siparişleri doldurmak ve ürün ve hizmetlerle ilgili teklifler sunmak,

 • Siparişlerin veya teslimatların durumuyla ilgili olarak bilgi verebilmek,

 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek

 • Kişisel verilerinizin bir tanıtım, etkinlik veya mobil uygulama ile ilgili olarak verilmesi halinde, talep ettiğiniz hizmetle ilgili e- posta veya başka mesajlar gönderebilmek,

 • Müşteri hizmetlerine başvurulması halinde, müşteri hizmetlerinin isteklerinizi işleyebilmesini ve mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmesini sağlamak,

 • Bülten almanın kabul edilmesi halinde bültenleri gönderebilmek,

 • Bir ürün veya hizmetin satışı sırasında onay verilmesi halinde, benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapabilmek,

 • Ürün veya hizmet sonrasında müşterilerimizin geri bildirimlerini alabilmek için iletişime geçebilmek,

 • Yarım kalmış bir satış işlemi olması durumunda o işlemle ilgili müşterilerimize hatırlatma gönderebilmek,

 • Açık rızanızın varlığı halinde e-posta, SMS, telefon veya diğer iletişim araçları ile Müşteri ile iletişime geçerek, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde ve kamuoyu yoklamalarında bulunabilmek. Örnek olarak; ürünler, özel teklifler, promosyonlar, yerel mağaza açılışları ve faaliyetleri, mutfak sanatları ve yemek ile ilgili etkinlikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek,Sizinle, sizin için özel öneme sahip olan bilgilerle iletişim kurabilmek için bizimle olan genel etkileşiminiz (bunlarla kısıtlı kalmamak üzere, e-mağazalardaki alışveriş davranışınız, ürünleri kullanımınız, ürünleri değerlendirme ve incelemeleriniz, müşteri hizmetimizle olan iletişim geçmişiniz, bülten tıklama veya açılış sonuçlarınız, internette gezinme davranışınız (web izleme), abone olduğunuz bülten türleri, promosyonlara veya etkinliklere katılımınız analiz edilecek ve kullanılacaktır.

 

5) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI:

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin açık izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak onayları olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Taahhüt ettiğimiz amaçları sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek amacıyla, yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitliajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
Diğer iş ortaklarımıza, kişisel olmayan verileri anonim olarak ifşa edeceğimiz durumlar olabilir. Kişisel olmayan verilere örnek olarak, internet sayfasını veya mobil uygulamayı belirli bir süre boyunca ziyaret eden ziyaretçi sayısı verilebilir. Bu tip bilgiler genelde, 'ayrıştırılmamış' halde ifşa edilirler. www.trescol.com web sitesini veya mobil uygulamamızı ziyaret ederek, açık izin vermiş ve kişisel verilerinizin burada açıklandığı üzere aktarımını ve saklanmasını kabul etmiş olursunuz.
Diğer bütün durumlarda kişisel verileriniz, kanunen iznimiz olmadığı sürece ön onayınız olmadan aktarılmayacaktır.

 

6) VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KANUNU'NDAN DOĞAN HAKLARI VE DÜZELTME TALEPLERİ

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

7) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Area Online ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve

 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

8) KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Area Online Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, ilgili yasal düzenlemeler uymak kaydı ile yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Area Online Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

9) SOSYAL AĞ EKLENTİLERİNİN KULLANILMASI

www.trescol.com web sitemiz ve mobil uygulamalarımız size çeşitli sosyal ağlardan Sosyal Plug-in sağlar. Sosyal bir ağ ile etkileşime geçmeyi tercih ederseniz, web sitemizdeki aktiviteleriniz veya mobil uygulamalarımız ile Facebook, Twitter, Linkedin, İnstagram, Youtube gibi sosyal ağlarda da kullanılabilir hale geleceğiz. Sosyal ağlardan birinde web sitemizden veya mobil uygulamalarımızdan birinin ziyareti sırasında oturum açarsanız, sosyal ağ bu bilgileri profilinize ekleyebilir. Sosyal Eklentilerden biriyle etkileşim kuruyorsanız, bu bilgiler sosyal ağa aktarılacaktır. Böyle bir veri aktarımı istemiyorsanız, lütfen web sitemizden veya mobil uygulamalarımızdan birine girmeden önce sosyal ağınızda oturum açın. Bu veri toplama ve veri transferini Sosyal Plug-in'ler aracılığıyla etkileyemeyiz. Kişisel verilerin toplanması ve aktarılması, sahip olduğunuz haklar ve yeterli gizlilik ayarlarını nasıl gerçekleştirebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu sosyal ağların gizlilik politikalarını okuyun.
Web sayfamızdaki ve mobil uygulamalarımızdaki web analiz servisleri Google Analytics tarafından sunulmaktadır. (www.google.com/analytics). Bu, internet sitemizi veya (mobil) uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde, tarayıcı ayarlarınızın bu tür çerezlere izin vermediği durumlar dışında, Google Analytics’in bir çerezi bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanacağı anlamına gelir. Buna ek olarak, web sitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaret ettiğinizde, “tıklama akışı verileri”, “web işaretleri” ve izleme bağlantılarındaki veriler ve Google Analytics 'çerezlerinde saklanan bilgiler dahil olmak üzere yukarıda açıklanan web analizi verileri - Analiz için ve bizim adımıza Google Analytics’e gönderilecektir. Web sitemizden veya mobil uygulamamızdan bir çevrimiçi profil oluşturduysanız ve bu profille giriş yaptıysanız web analizi ile eşleştirebilmek için Google Analytics'e bu profili tanımlayan benzersiz bir numara da gönderildiğini lütfen unutmayın.

Google Analytics bizim birimimiz olarak hareket eder. Bu, yalnızca verilerin kullanılma amaçlarını belirlediğimiz ve Google Analytics’in bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmeyeceği anlamına gelir (yasa veya mahkeme emriyle yapılması gerektiği durumlar hariç).
Gizlilik koşullarında, bu, bizim 'denetleyici' ve Google Analytics’in 'işlemci' olduğu anlamına gelir. Google Analytics ile aramızdaki ilişkiler için detaylı bilgiye Google Analytics'in gizlilik politikasında 'Hizmetlerin Sağlanması Hususunda Gizlilik Politikası' adı altında aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Davranışlarınız hakkında web sitenizdeki bilgiler veya Google Analytics tarafından toplanan ve değerlendirilen (mobil) uygulama hakkında bilgi istemiyorsanız, Google Analytics devre dışı bırakma tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz. Bu eklenti, Google Analytics JavaScript'in (ga.js, analytics.js ve dc.js) site ziyaret bilgilerinizi Google Analytics'e göndermemesi talimatını verir. Tarayıcı eklentisi çoğu yeni nesil tarayıcı için kullanılabilir. Google Analytics devre dışı bırakma tarayıcı eklentisi, bilgilerin internet sitesine veya başka bir şekilde web analizi hizmetlerine gönderilmesini engellemez. Google Analytics devre dışı bırakma tarayıcı eklentisi hakkında daha fazla bilgiyi bu adresten edinebilirsiniz.

http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&ans wer=181881

 

10) GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Area Online Veri Korumanın temel ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt eder ve Gizlilik Politikasını tabiatı gereği bağlayıcı olarak değerlendirir. Bu yüzden; hatalardan arınmış olup olmadığından, Web sitemizde açıkça görüldüğünden, gerekli tüm bilgileri içerdiğinden, eksiksiz olarak uygulandığından ve Veri Koruma İlkelerine uygun olduğundan emin olmak için Gizlilik Politikamızı düzenli olarak gözden geçiririz. İşbu Gizlilik Politikası, internet ile alakalı yeni gelişmelerle birlikte fırsatlara ayak uydurmak ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kalması açısından bazı durumlarda değiştirilebilir. Açık bir izniniz olmadan işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak verilmiş haklarınızı kısıtlamayacağız. Politikamızdaki önemli değişiklikler, Gizlilik Politikasının güncellenmiş bir sürümü ile birlikte internet sitemizde yayınlanacaktır.

 

11) YENİDEN HEDEFLEME TEKNOLOJİLERİ

Web sayfamız ve mobil uygulamamız yeniden hedefleme teknolojilerini internet içerisinde kullanmaktadır. Bu, mağazamız ve ürünlerimizle zaten ilgilenen ziyaretçilere, ortak web sitelerinde bizim reklamlarımızı göstermemizi sağlar. Kişiselleştirilmiş, ilgi alanına dayalı bir reklamın görüntülenmesinin, kişisel bir bağlantısı olmayan reklamlardan daha ilgi çekici olduğunu biliyoruz. İnternet üzerinden adımıza reklam yayınlamak için izleme teknolojilerini kullanan diğer şirketlerle de çalışırız. Bu şirketler, Web sitelerimiz veya mobil uygulamalarımıza yaptığınız ziyaretler ve reklam dahil olmak üzere iletişimimizle etkileşimleriniz hakkında kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri toplayabilir.
Yeniden hedefleme teknolojileri, çerezlerinizi analiz eder ve geçmişteki internette gezinme davranışlarınıza dayanarak reklam görüntüler. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu Gizlilik Bildirimindeki “Çerezler” bölümüne bakın.
Bu teknoloji ile ilgili kişisel bilgilerinizi saklamayız ve yeniden hedefleme teknolojimizin kullanımı mevcut veri koruma gereksinimlerine uygundur.

 

YUKARI ÇIK